Województwo lubuskie

L.p. Pozycja na Liście 500 Nazwa Branża Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie
1 305

Gedia Poland Sp. z o.o., Nowa Sól Biały listek CSR

motoryzacja 703 595 708 329 b.d. b.d. 994
2 344

Polmax Polska SA S.K.A., Świebodzin

surowce i paliwa 614 138 644 026 27 608 27 608 304
3 405

GK Seco/Warwick SA, Świebodzin Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
dane wstępne

przemysł maszynowy 497 629 508 603 40 798 28 045 1 033


UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.