Województwo zachodniopomorskie

L.p. Pozycja na Liście 500 Nazwa Branża Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie
1 119

Netto Sp. z o.o., Motaniec

handel 2 381 345 2 381 345 b.d. b.d. 3 928
2 151

Polska Żegluga Morska PP, Szczecin Zobacz objaśnienie dane wstępne
Biały listek CSR

transport i logistyka 1 812 961 1 908 867 -218 870 -234 613 3 694
3 427

GK OT Logistics SA, Szczecin Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

transport i logistyka 466 773 490 882 31 923 25 434 641
4 460

Farutex Sp. z o.o., Szczecin

handel 421 913 424 539 1 137 1 118 572
5 484

Dajar Sp. z o.o., Koszalin

handel 386 074 393 159 10 723 7 883 778
6 497

Homanit Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp. k., Karlino Biały listek CSR

przemysł drzewny i papierniczny 364 765 380 059 34 175 34 175 366


UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.