Branża energetyka i ciepłownictwo

L.p. Pozycja na Liście 500 Nazwa Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie
1 492

Gdańskie Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Gdańsk Srebrny listek CSR

367 766 388 134 46 214 38 939 310
2 452

Fenice Poland Sp. z o.o., Bielsko-Biała

429 401 436 855 49 242 39 788 424
3 439

Miejskie Przeds. Energetyki Cieplnej SA, Kraków Biały listek CSR

445 805 471 218 14 416 10 379 725
4 374

Mercuria Energy Trading Sp. z o.o., Warszawa

565 093 566 431 1 055 849 8
5 334

EdF Wybrzeże SA, Gdańsk Złoty listek CSR

637 581 717 353 117 042 103 724 613
6 257

Ideon SA, Katowice Zobacz objaśnienie dane wstępne
zgodnie z MSSF/MSR

896 582 915 853 -9 463 -9 214 b.d.
7 226

GK Kogeneracja SA, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie dla spółki
dane wstępne
Srebrny listek CSR

1 111 311 1 126 867 119 357 94 116 536
8 129

Elektrownia Połaniec SA - Grupa GDF Suez Energia Polska, Połaniec Biały listek CSR

2 204 313 2 262 118 271 952 218 679 506
9 126

EdF Rybnik SA, Rybnik

2 260 366 2 317 848 272 539 222 264 721
10 101

GK Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, Konin Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

2 723 394 2 819 090 464 746 375 437 8 309
11 85

PKP Energetyka SA, Warszawa

3 236 966 3 283 074 83 357 65 615 7 381
12 65

EdF Energia Sp. z o.o., Rybnik

3 626 419 3 632 767 19 296 15 516 46
13 27

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Warszawa Biały listek CSR

6 795 820 7 092 509 861 954 709 847 695
14 110

RWE Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

2 558 600 b.d. b.d. b.d. 610
15 15

GK Enea SA, Poznań Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

10 096 032 10 355 865 908 167 711 609 10 110
16 13

GK Energa SA, Gdańsk Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zgodnie z MSSF/MSR
Srebrny listek CSR

11 176 799 11 391 132 626 333 456 421 11 009
17 6

GK Tauron Polska Energia SA, Katowice Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

24 741 257 24 991 464 1 935 849 1 541 299 27 281
18 3

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zgodnie z MSSF/MSR

30 556 814 31 952 421 4 102 537 3 232 834 41 395


UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.