Branża transport i logistyka

L.p. Pozycja na Liście 500 Nazwa Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie
1 500

Adampol SA, Białystok Biały listek CSR

359 397 363 911 22 409 17 933 380
2 499

DHL Global Forwarding Sp. z o.o, Warszawa Biały listek CSR

360 738 364 125 24 811 19 745 233
3 295

FM Polska Sp. z o.o., Mszczonów Biały listek CSR

746 143 747 777 22 350 16 844 2 504
4 432

Gefco Polska Sp. z o.o., Warszawa

458 390 458 390 b.d. b.d. 335
5 427

GK OT Logistics SA, Szczecin Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

466 773 490 882 31 923 25 434 641
6 360

GK Pekaes SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

585 104 603 133 -13 692 -13 397 920
7 396

GK ZUE SA, Kraków Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

518 140 527 085 4 624 3 426 852
8 491

Grupa Delta Trans, Świętochłowice Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

369 029 382 760 16 034 12 709 1 172
9 320

Grupa DPD Polska, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Srebrny listek CSR

669 171 b.d. b.d. b.d. 1 707
10 411

Grupa DSV w Polsce, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

487 530 496 176 31 378 25 628 579
11 135

Grupa Raben, Gądki Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Srebrny listek CSR

2 017 803 b.d. b.d. b.d. 4 670
12 237

Havi Logistics Sp. z o.o., Warszawa

1 032 043 1 032 800 4 719 b.d. 301
13 445

JAS-FBG SA, Katowice Biały listek CSR

438 885 441 720 14 279 11 074 916
14 338

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., Warszawa Biały listek CSR

628 110 669 896 6 810 8 007 2 660
15 454

Kuehne + Nagel Sp. z o.o., Gądki

427 400 427 400 b.d. b.d. 1 800
16 293

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

749 648 758 382 18 679 6 650 4 813
17 462

MPK SA, Kraków Biały listek CSR

417 764 449 732 -16 254 -16 254 2 303
18 43

PKP Cargo SA, Warszawa Zobacz objaśnienie zgodnie z PSR
Biały listek CSR

4 607 445 4 801 838 292 705 216 736 23 670
19 147

PKP Intercity SA, Warszawa Zobacz objaśnienie dane wstępne

1 847 826 1 989 450 -18 905 -20 128 7 408
20 52

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa

4 251 009 4 766 951 b.d. b.d. b.d.
21 80

PLL LOT SA, Warszawa Zobacz objaśnienie dane wstępne
zatrudnienie w etatach

3 305 700 3 467 500 -76 800 -157 100 2 028
22 377

Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., Lubin

561 960 568 160 11 648 9 022 1 040
23 151

Polska Żegluga Morska PP, Szczecin Zobacz objaśnienie dane wstępne
Biały listek CSR

1 812 961 1 908 867 -218 870 -234 613 3 694
24 319

PP Porty Lotnicze, Warszawa Biały listek CSR

670 306 770 139 91 117 58 218 2 392
25 284

Przeds. Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o., Warszawa

776 968 788 200 3 784 2 694 377
26 281

Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Warszawa

794 993 1 886 493 -54 083 -54 083 11 778
27 428

ROHLIG SUUS Logistics SA, Piaseczno Biały listek CSR

465 245 465 245 b.d. b.d. 760
28 190

Schenker Sp. z o.o., Warszawa Złoty listek CSR

1 338 720 1 351 812 71 009 56 545 1 720
29 301

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa Biały listek CSR

718 919 763 714 104 624 84 000 3 684


UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.