Branża rozrywka

L.p. Pozycja na Liście 500 Nazwa Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie
1 219

GK Agora SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie w etatach
wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Biały listek CSR

1 138 588 1 179 031 -10 145 -9 035 3 085
2 324

MediaCom Warszawa Sp. z o.o., Warszawa Biały listek CSR

661 489 664 607 14 600 11 784 169
3 54

Kolporter Sp. z o.o. S.K.A., Kielce Biały listek CSR

4 143 974 4 161 517 23 517 24 284 1 119
4 311

GK Multimedia Polska SA, Gdynia Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

685 520 714 933 70 465 49 034 1 892
5 213

Grupa HDS Polska, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

1 161 542 1 216 948 72 289 66 065 371
6 72

Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Warszawa Biały listek CSR

3 431 202 3 538 906 377 763 303 327 897
7 146

Grupa Bauer Media, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

1 848 165 1 898 799 b.d. 398 845 2 088
8 165

GK TVN SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

1 584 263 1 851 092 267 752 470 239 1 521
9 99

GK Cyfrowy Polsat SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

2 778 215 2 797 669 695 647 598 298 1 454
10 179

UPC Polska Sp. z o.o., Warszawa Biały listek CSR

1 462 000 b.d. b.d. b.d. 1 751
11 364

Grupa Vectra SA, Gdynia Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

579 466 579 466 b.d. b.d. 227
12 433

Cinema City Poland - CC Sp. z o.o. S.K.A., Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

458 100 458 100 b.d. b.d. 2 670
13 473

Grupa Wydawnicza Polskapresse, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

401 725 b.d. b.d. b.d. 2 119


UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.