Branża rozrywka

L.p. Pozycja na Liście 500 Nazwa Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie
1 54

Kolporter Sp. z o.o. S.K.A., Kielce Biały listek CSR

4 143 974 4 161 517 23 517 24 284 1 119
2 72

Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Warszawa Biały listek CSR

3 431 202 3 538 906 377 763 303 327 897
3 99

GK Cyfrowy Polsat SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

2 778 215 2 797 669 695 647 598 298 1 454
4 146

Grupa Bauer Media, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

1 848 165 1 898 799 b.d. 398 845 2 088
5 165

GK TVN SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

1 584 263 1 851 092 267 752 470 239 1 521
6 179

UPC Polska Sp. z o.o., Warszawa Biały listek CSR

1 462 000 b.d. b.d. b.d. 1 751
7 213

Grupa HDS Polska, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

1 161 542 1 216 948 72 289 66 065 371
8 219

GK Agora SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie w etatach
wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Biały listek CSR

1 138 588 1 179 031 -10 145 -9 035 3 085
9 311

GK Multimedia Polska SA, Gdynia Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

685 520 714 933 70 465 49 034 1 892
10 324

MediaCom Warszawa Sp. z o.o., Warszawa Biały listek CSR

661 489 664 607 14 600 11 784 169
11 364

Grupa Vectra SA, Gdynia Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

579 466 579 466 b.d. b.d. 227
12 433

Cinema City Poland - CC Sp. z o.o. S.K.A., Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

458 100 458 100 b.d. b.d. 2 670
13 473

Grupa Wydawnicza Polskapresse, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

401 725 b.d. b.d. b.d. 2 119


UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.