Branża przemysł odzieżowy i obuwniczy

L.p. Pozycja na Liście 500 Nazwa Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie
1 444

GK Redan SA, Łódź Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

440 124 448 559 -27 173 -26 983 1 966
2 477

Vistula Group, Kraków Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

395 513 413 628 9 286 12 276 1 922
3 193

GK CCC SA, Polkowice Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

1 317 442 1 332 609 141 313 118 051 6 092
4 86

GK LPP SA, Gdańsk Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

3 223 739 3 253 641 425 430 355 064 15 000
5 215

Hennes&Mauritz, Sp. z o.o. Zobacz objaśnienie przeciętne zatrudnienie
wg średniorocznego kursu korony szwedzkiej - 0,48

1 154 401 b.d. b.d. b.d. 4 685
6 328

Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., Wrocław

647 000 b.d. b.d. b.d. 1 796


UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.