100 największych spółek z branży finansowej w 2012 r.

Pozycja w rankingu Nazwa Wartość aktywów w tys. zł Wartość aktywów w 2011 r. w tys. zł Kapitały własne w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie ROE
1

GK PKO BP SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie w etatach
Biały listek CSR

193 479 628 190 748 037 24 707 650 4 645 261 3 748 621 28 556 15%
9

Grupa PZU SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie średnioroczne w etatach
Biały listek CSR

55 909 560 52 129 282 14 269 269 4 038 708 3 253 826 15 019 23%
2

GK Banku Pekao SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

150 949 830 146 590 106 23 366 545 3 680 261 2 955 702 19 816 13%
7

GK Banku Zachodniego WBK SA, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

60 019 177 59 873 339 8 977 714 1 837 039 1 462 635 8 877 16%
3

GK BRE Banku SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

102 236 046 98 875 647 9 685 493 1 472 100 1 203 800 8 034 12%
13

GK Banku Handlowego w Warszawie SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie w etatach
Srebrny listek CSR

43 508 763 42 278 198 7 391 415 1 239 535 970 132 4 892 13%
4

GK ING Banku Śląskiego SA, Katowice Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
kapitał własny i wynik netto przyp. akcjonariuszom jedn. dominującej
z Ing Lease (Polska) Sp. z o.o. (poz. 53 w 2011 r.)
Złoty listek CSR

78 266 800 69 723 400 8 133 800 1 016 100 832 300 8 687 10%
24

Aviva TUnŻ SA, Warszawa Zobacz objaśnienie dane wstępne

14 467 089 12 911 545 1 381 550 669 232 559 756 b.d. 41%
29

Santander Consumer Bank SA, Wrocław

11 644 384 13 310 597 2 439 239 658 439 529 893 2 245 22%
11

GK Banku Millennium SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

52 742 499 50 838 099 4 824 170 595 054 472 181 6 001 10%
12

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

48 683 442 b.d. 6 025 832 513 565 479 220 1 289 8%
8

GK Getin Noble Bank SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

58 794 443 53 542 074 4 721 643 455 910 385 776 6 402 8%
19

GK Credit Agricole Bank Polska SA, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie w etatach
Biały listek CSR

21 653 199 11 728 122 2 445 643 362 513 198 770 6 378 8%
16

GK Banku BPH SA, Kraków Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

34 416 439 37 087 476 4 735 647 345 299 261 039 5 805 6%
39

Grupa Ergo Hestia, Sopot Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
rzeczywiste aktywa na koniec 2011 r. wynosiły 6 521 096 tys. zł
Biały listek CSR

7 305 976 4 405 724 1 485 559 322 746 253 807 2 207 17%
38

TUiR Warta SA, Warszawa

7 697 796 5 208 426 1 933 761 302 599 262 735 b.d. 14%
20

Alior Bank SA, Warszawa

21 352 348 15 409 648 2 246 352 229 755 174 063 4 876 8%
5

ING PTE SA, Warszawa

64 169 708 53 297 007 575 781 220 463 178 575 144 31%
18

Deutsche Bank PBC SA, Warszawa Biały listek CSR

27 510 456 25 482 772 2 791 670 217 816 171 240 2 198 6%
42

SKOK im. Franciszka Stefczyka, Gdynia Zobacz objaśnienie dane wstępne

6 820 944 6 305 789 457 348 215 009 133 305 180 29%
17

Nordea Bank Polska SA, Gdynia

33 310 218 35 325 117 2 299 329 209 998 150 632 2 011 7%
57

Provident Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

2 349 012 2 108 225 808 275 189 029 152 389 11 181 19%
34

ING TUnŻ SA, Warszawa

9 072 477 8 430 640 760 772 185 132 149 254 208 20%
15

GK Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

37 196 663 33 407 213 3 472 617 173 964 130 049 5 637 4%
35

Grupa Ubezpieczeniowa Europa, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

8 939 865 5 339 106 1 049 769 173 650 142 597 449 14%
32

Euro Bank SA, Wrocław

10 706 400 10 692 360 1 112 706 172 861 138 206 2 745 12%
40

Grupa Deutsche Bank Polska SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

7 300 598 6 288 741 832 027 154 314 125 173 192 15%
87

GK Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

959 024 732 907 555 890 130 774 106 230 338 19%
52

TUiR Allianz Polska SA, Warszawa

3 099 330 2 856 765 859 958 88 966 72 531 1 256 8%
51

TU Allianz Życie Polska SA, Warszawa

3 135 465 2 886 199 421 131 76 826 62 364 1 256 15%
44

Idea Bank SA, Warszawa

5 336 920 b.d. 908 527 74 516 70 019 1 639 8%
64

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Warszawa Biały listek CSR

1 977 830 1 638 341 378 090 70 514 53 275 836 14%
70

Polski Bank Przedsiębiorczości SA, Warszawa

1 823 246 1 528 972 253 374 66 935 69 439 80 27%
23

Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa Biały listek CSR

16 784 706 15 637 117 1 416 688 61 545 58 489 1 745 4%
67

SKOK w Wołominie, Wołomin

1 884 494 1 369 658 158 874 59 540 43 889 322 28%
65

VB Leasing Polska SA, Wrocław Biały listek CSR

1 975 536 2 213 868 166 273 57 415 43 347 190 26%
41

GK Banku Pocztowego SA, Bydgoszcz Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

7 132 308 5 213 258 373 124 56 612 45 386 1 658 12%
68

Compensa TU SA Vienna Insurance Group, Warszawa

1 866 470 1 540 342 294 334 54 942 42 787 647 15%
22

AXA PTE SA, Warszawa

16 912 608 14 141 846 158 953 53 620 43 372 134 27%
21

GK BNP Paribas Bank Polska SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

20 830 812 22 479 304 1 730 945 53 565 30 841 3 011 2%
27

Nordea PTE SA, Warszawa Biały listek CSR

12 048 297 10 083 916 91 586 46 650 37 583 109 41%
75

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA, Warszawa Biały listek CSR

1 584 875 1 824 397 466 835 44 024 35 602 26 8%
74

Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Poznań Biały listek CSR

1 625 248 1 398 362 119 665 41 010 32 680 536 27%
26

ING Investment Management (Polska) SA, Warszawa

13 405 000 12 182 000 37 004 38 174 32 194 35 87%
89

GK MCI Management SA, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

830 029 788 500 572 146 36 968 41 572 18 7%
78

Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa

1 204 939 1 172 212 138 825 34 750 24 138 48 17%
97

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, Warszawa Zobacz objaśnienie dane wstępne

609 203 507 098 169 616 33 937 33 937 b.d. 20%
43

Rabobank Polska SA, Warszawa

5 817 223 7 248 199 326 039 32 974 25 114 58 8%
36

PTE Allianz Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

8 220 184 6 725 696 199 038 30 831 24 895 32 13%
53

TUnŻ Warta SA, Warszawa

2 886 991 2 076 087 260 668 29 922 24 247 b.d. 9%
10

GK Raiffeisen Bank Polska SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

54 684 903 32 822 076 5 707 976 29 800 8 124 6 633 b.d.
31

SGB-Bank SA, Poznań Zobacz objaśnienie dane wstępne

11 403 010 10 159 492 666 674 29 705 24 632 594 4%
46

Aegon TUnŻ SA, Warszawa

4 990 061 5 041 038 417 102 29 691 19 837 195 5%
25

Generali PTE SA, Warszawa

13 529 072 11 270 000 270 967 29 632 25 374 63 9%
47

Open Life TUŻ SA, Warszawa

3 735 537 b.d. 97 771 28 542 23 084 138 24%
85

RCI Banque SA Oddział w Polsce, Warszawa

1 006 911 997 682 257 073 28 256 22 803 51 9%
76

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa

1 503 473 2 352 243 113 989 28 009 20 671 137 18%
81

Compensa TUnŻ SA Vienna Insurance Group, Warszawa

1 115 024 1 006 013 208 563 26 497 21 938 183 11%
30

Aegon PTE SA, Warszawa

11 601 437 9 692 060 586 611 26 392 20 121 78 3%
66

Altus TFI S.A., Warszawa Zobacz objaśnienie kapitały własne i wynik finansowy - dane wstępne
Biały listek CSR

1 902 954 1 005 450 29 918 25 843 20 783 10 69%
63

Invest-Bank SA, Warszawa Biały listek CSR

2 100 242 2 107 704 295 172 25 404 10 223 975 3%
61

Krakowski Bank Spółdzielczy, Kraków

2 235 694 2 027 742 153 875 20 093 15 794 641 10%
79

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Brodnica Biały listek CSR

1 144 966 1 028 586 86 576 19 821 15 682 343 18%
62

Volkswagen Bank Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

2 119 436 2 168 690 259 113 18 102 19 101 310 7%
45

Pocztylion-Arka PTE SA, Warszawa

5 091 982 4 260 983 54 630 17 839 14 428 33 26%
72

Quercus TFI SA, Warszawa

1 673 309 1 393 711 28 422 16 834 13 603 19 48%
84

BZ WBK-Aviva TUnŻ SA, Poznań

1 039 213 685 777 53 608 16 790 13 466 57 25%
77

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Ciechanów Biały listek CSR

1 292 184 904 972 110 864 16 079 11 699 257 11%
50

Legg Mason TFI SA, Warszawa

3 208 164 3 046 644 25 930 14 752 11 982 26 46%
60

Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Sanok Biały listek CSR

2 236 515 2 033 406 164 133 14 659 11 823 657 7%
93

Warszawski Bank Spółdzielczy, Warszawa Biały listek CSR

651 235 b.d. 59 895 12 315 10 990 135 18%
96

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Maz.

610 068 576 598 74 410 12 311 9 941 151 13%
54

TFI Allianz Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

2 697 597 2 332 336 31 013 10 827 8 677 48 28%
56

PTE Polsat SA, Warszawa

2 369 724 1 999 985 103 100 10 651 8 623 19 8%
28

Aviva Investors TFI SA, Warszawa Zobacz objaśnienie dane wstępne

11 701 980 9 769 279 23 801 9 733 7 801 b.d. 33%
48

PTE Warta SA, Warszawa

3 606 742 3 056 444 44 090 8 618 6 947 33 16%
95

Bank Spółdzielczy w Kielcach, Kielce

610 210 605 598 47 932 8 317 6 478 306 14%
98

Bank Spółdzielczy Duszniki, Duszniki Biały listek CSR

572 792 512 782 47 108 8 301 6 496 124 14%
90

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Barlinek Biały listek CSR

743 079 b.d. 61 634 8 231 6 048 248 10%
37

Grupa Copernicus, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

8 122 469 6 212 000 44 612 8 210 6 144 70 14%
59

Meritum Bank ICB SA, Gdańsk

2 245 980 1 394 000 224 344 8 042 6 252 778 3%
91

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Skierniewice Biały listek CSR

693 577 560 422 55 896 7 998 6 040 212 11%
88

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Kraków

907 955 911 588 71 719 7 391 5 591 490 8%
83

Toyota Bank Polska SA, Warszawa Zobacz objaśnienie rok obrotowy: kwiecień - marzec

1 081 749 b.d. 152 383 6 568 6 933 108 5%
94

ESBANK Bank Spółdzielczy, Radomsko

615 560 587 402 56 362 6 252 5 122 219 9%
99

Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach, Katowicie Biały listek CSR

572 211 609 851 86 325 6 224 5 895 92 7%
33

ING TFI SA, Warszawa

9 460 000 7 950 041 31 002 5 427 4 301 46 14%
73

Dom Maklerski Banku BPS SA, Warszawa

1 670 000 1 485 000 24 134 5 100 4 162 59 17%
69

Skandia Życie TU SA, Warszawa

1 865 203 1 708 248 149 868 2 282 474 157 0%
82

VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o., Warszawa

1 083 309 1 096 835 50 747 -1 448 -1 158 63 -2%
86

AXA TFI SA, Warszawa

983 697 b.d. 3 689 -4 478 -5 127 23 -139%
58

Nordea Polska TUnŻ SA, Warszawa Biały listek CSR

2 344 074 2 203 514 112 131 -4 931 -3 660 157 -3%
49

AXA Życie TU SA, Warszawa

3 574 715 2 822 025 722 334 -43 372 -46 825 263 -6%
14

GK Kredyt Banku SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie dla spółki

40 761 235 42 003 084 3 051 378 -158 077 -156 453 4 532 -5%
100

GK Domu Maklerskiego IDMSA, Kraków Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Biały listek CSR

542 195 3 466 140 179 056 -395 962 -336 753 188 -188%
55

Generali Życie TU SA, Warszawa Zobacz objaśnienie skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wg Międz. Stand. Rachunkowości = 80,4 mln zł

2 643 549 2 269 883 196 832 b.d. b.d. 401 b.d.
80

Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa

1 135 314 912 841 22 920 b.d. b.d. 0 b.d.
92

Gothaer TU SA, Warszawa Zobacz objaśnienie zatrudnienie szacunkowe

677 198 562 821 81 767 b.d. b.d. 650 b.d.
71

Generali TU SA, Warszawa Zobacz objaśnienie skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wg Międz. Stand. Rachunkowości = 80,4 mln zł

1 807 885 1 532 997 318 534 b.d. b.d. 769 b.d.
6

Aviva PTE SA, Warszawa

60 901 423 51 272 007 490 800 b.d. b.d. b.d. b.d.
Jako aktywa rozumiemy:
  • w przypadku banków, instytucji pożyczkowych oraz firm ubezpieczeniowych – aktywa ogółem
  • w przypadku TFI, PTE, domów maklerskich i innych firm zarządzających aktywami – aktywa w zarządzaniu
  • w przypadku firm leasingowych – należności leasingowe netto

Uwaga! Zmiana metodologii. Od 2010 r. firmy z branży finansowej szeregowane są wg aktywów, a nie kapitałów własnych.