100 największych spółek z branży finansowej w 2012 r.

Pozycja w rankingu Nazwa Wartość aktywów w tys. zł Wartość aktywów w 2011 r. w tys. zł Kapitały własne w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie ROE
99

Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach, Katowicie Biały listek CSR

572 211 609 851 86 325 6 224 5 895 92 7%
74

Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Poznań Biały listek CSR

1 625 248 1 398 362 119 665 41 010 32 680 536 27%
93

Warszawski Bank Spółdzielczy, Warszawa Biały listek CSR

651 235 b.d. 59 895 12 315 10 990 135 18%
80

Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa

1 135 314 912 841 22 920 b.d. b.d. 0 b.d.
62

Volkswagen Bank Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

2 119 436 2 168 690 259 113 18 102 19 101 310 7%
82

VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o., Warszawa

1 083 309 1 096 835 50 747 -1 448 -1 158 63 -2%
65

VB Leasing Polska SA, Wrocław Biały listek CSR

1 975 536 2 213 868 166 273 57 415 43 347 190 26%
83

Toyota Bank Polska SA, Warszawa Zobacz objaśnienie rok obrotowy: kwiecień - marzec

1 081 749 b.d. 152 383 6 568 6 933 108 5%
53

TUnŻ Warta SA, Warszawa

2 886 991 2 076 087 260 668 29 922 24 247 b.d. 9%
38

TUiR Warta SA, Warszawa

7 697 796 5 208 426 1 933 761 302 599 262 735 b.d. 14%
52

TUiR Allianz Polska SA, Warszawa

3 099 330 2 856 765 859 958 88 966 72 531 1 256 8%
51

TU Allianz Życie Polska SA, Warszawa

3 135 465 2 886 199 421 131 76 826 62 364 1 256 15%
54

TFI Allianz Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

2 697 597 2 332 336 31 013 10 827 8 677 48 28%
69

Skandia Życie TU SA, Warszawa

1 865 203 1 708 248 149 868 2 282 474 157 0%
29

Santander Consumer Bank SA, Wrocław

11 644 384 13 310 597 2 439 239 658 439 529 893 2 245 22%
67

SKOK w Wołominie, Wołomin

1 884 494 1 369 658 158 874 59 540 43 889 322 28%
42

SKOK im. Franciszka Stefczyka, Gdynia Zobacz objaśnienie dane wstępne

6 820 944 6 305 789 457 348 215 009 133 305 180 29%
31

SGB-Bank SA, Poznań Zobacz objaśnienie dane wstępne

11 403 010 10 159 492 666 674 29 705 24 632 594 4%
76

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa

1 503 473 2 352 243 113 989 28 009 20 671 137 18%
43

Rabobank Polska SA, Warszawa

5 817 223 7 248 199 326 039 32 974 25 114 58 8%
85

RCI Banque SA Oddział w Polsce, Warszawa

1 006 911 997 682 257 073 28 256 22 803 51 9%
72

Quercus TFI SA, Warszawa

1 673 309 1 393 711 28 422 16 834 13 603 19 48%
57

Provident Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

2 349 012 2 108 225 808 275 189 029 152 389 11 181 19%
77

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Ciechanów Biały listek CSR

1 292 184 904 972 110 864 16 079 11 699 257 11%
70

Polski Bank Przedsiębiorczości SA, Warszawa

1 823 246 1 528 972 253 374 66 935 69 439 80 27%
60

Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Sanok Biały listek CSR

2 236 515 2 033 406 164 133 14 659 11 823 657 7%
45

Pocztylion-Arka PTE SA, Warszawa

5 091 982 4 260 983 54 630 17 839 14 428 33 26%
48

PTE Warta SA, Warszawa

3 606 742 3 056 444 44 090 8 618 6 947 33 16%
56

PTE Polsat SA, Warszawa

2 369 724 1 999 985 103 100 10 651 8 623 19 8%
36

PTE Allianz Polska SA, Warszawa Biały listek CSR

8 220 184 6 725 696 199 038 30 831 24 895 32 13%
47

Open Life TUŻ SA, Warszawa

3 735 537 b.d. 97 771 28 542 23 084 138 24%
58

Nordea Polska TUnŻ SA, Warszawa Biały listek CSR

2 344 074 2 203 514 112 131 -4 931 -3 660 157 -3%
27

Nordea PTE SA, Warszawa Biały listek CSR

12 048 297 10 083 916 91 586 46 650 37 583 109 41%
17

Nordea Bank Polska SA, Gdynia

33 310 218 35 325 117 2 299 329 209 998 150 632 2 011 7%
59

Meritum Bank ICB SA, Gdańsk

2 245 980 1 394 000 224 344 8 042 6 252 778 3%
78

Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa

1 204 939 1 172 212 138 825 34 750 24 138 48 17%
50

Legg Mason TFI SA, Warszawa

3 208 164 3 046 644 25 930 14 752 11 982 26 46%
61

Krakowski Bank Spółdzielczy, Kraków

2 235 694 2 027 742 153 875 20 093 15 794 641 10%
63

Invest-Bank SA, Warszawa Biały listek CSR

2 100 242 2 107 704 295 172 25 404 10 223 975 3%
64

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Warszawa Biały listek CSR

1 977 830 1 638 341 378 090 70 514 53 275 836 14%
44

Idea Bank SA, Warszawa

5 336 920 b.d. 908 527 74 516 70 019 1 639 8%
34

ING TUnŻ SA, Warszawa

9 072 477 8 430 640 760 772 185 132 149 254 208 20%
33

ING TFI SA, Warszawa

9 460 000 7 950 041 31 002 5 427 4 301 46 14%
5

ING PTE SA, Warszawa

64 169 708 53 297 007 575 781 220 463 178 575 144 31%
26

ING Investment Management (Polska) SA, Warszawa

13 405 000 12 182 000 37 004 38 174 32 194 35 87%
35

Grupa Ubezpieczeniowa Europa, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

8 939 865 5 339 106 1 049 769 173 650 142 597 449 14%
9

Grupa PZU SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie średnioroczne w etatach
Biały listek CSR

55 909 560 52 129 282 14 269 269 4 038 708 3 253 826 15 019 23%
39

Grupa Ergo Hestia, Sopot Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
rzeczywiste aktywa na koniec 2011 r. wynosiły 6 521 096 tys. zł
Biały listek CSR

7 305 976 4 405 724 1 485 559 322 746 253 807 2 207 17%
40

Grupa Deutsche Bank Polska SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

7 300 598 6 288 741 832 027 154 314 125 173 192 15%
37

Grupa Copernicus, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

8 122 469 6 212 000 44 612 8 210 6 144 70 14%
92

Gothaer TU SA, Warszawa Zobacz objaśnienie zatrudnienie szacunkowe

677 198 562 821 81 767 b.d. b.d. 650 b.d.
90

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Barlinek Biały listek CSR

743 079 b.d. 61 634 8 231 6 048 248 10%
55

Generali Życie TU SA, Warszawa Zobacz objaśnienie skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wg Międz. Stand. Rachunkowości = 80,4 mln zł

2 643 549 2 269 883 196 832 b.d. b.d. 401 b.d.
71

Generali TU SA, Warszawa Zobacz objaśnienie skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wg Międz. Stand. Rachunkowości = 80,4 mln zł

1 807 885 1 532 997 318 534 b.d. b.d. 769 b.d.
25

Generali PTE SA, Warszawa

13 529 072 11 270 000 270 967 29 632 25 374 63 9%
10

GK Raiffeisen Bank Polska SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

54 684 903 32 822 076 5 707 976 29 800 8 124 6 633 b.d.
1

GK PKO BP SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie w etatach
Biały listek CSR

193 479 628 190 748 037 24 707 650 4 645 261 3 748 621 28 556 15%
89

GK MCI Management SA, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

830 029 788 500 572 146 36 968 41 572 18 7%
14

GK Kredyt Banku SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie dla spółki

40 761 235 42 003 084 3 051 378 -158 077 -156 453 4 532 -5%
4

GK ING Banku Śląskiego SA, Katowice Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
kapitał własny i wynik netto przyp. akcjonariuszom jedn. dominującej
z Ing Lease (Polska) Sp. z o.o. (poz. 53 w 2011 r.)
Złoty listek CSR

78 266 800 69 723 400 8 133 800 1 016 100 832 300 8 687 10%
87

GK Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

959 024 732 907 555 890 130 774 106 230 338 19%
8

GK Getin Noble Bank SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

58 794 443 53 542 074 4 721 643 455 910 385 776 6 402 8%
100

GK Domu Maklerskiego IDMSA, Kraków Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Biały listek CSR

542 195 3 466 140 179 056 -395 962 -336 753 188 -188%
19

GK Credit Agricole Bank Polska SA, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie w etatach
Biały listek CSR

21 653 199 11 728 122 2 445 643 362 513 198 770 6 378 8%
7

GK Banku Zachodniego WBK SA, Wrocław Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

60 019 177 59 873 339 8 977 714 1 837 039 1 462 635 8 877 16%
41

GK Banku Pocztowego SA, Bydgoszcz Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

7 132 308 5 213 258 373 124 56 612 45 386 1 658 12%
2

GK Banku Pekao SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

150 949 830 146 590 106 23 366 545 3 680 261 2 955 702 19 816 13%
11

GK Banku Millennium SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

52 742 499 50 838 099 4 824 170 595 054 472 181 6 001 10%
13

GK Banku Handlowego w Warszawie SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zatrudnienie w etatach
Srebrny listek CSR

43 508 763 42 278 198 7 391 415 1 239 535 970 132 4 892 13%
15

GK Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

37 196 663 33 407 213 3 472 617 173 964 130 049 5 637 4%
16

GK Banku BPH SA, Kraków Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

34 416 439 37 087 476 4 735 647 345 299 261 039 5 805 6%
3

GK BRE Banku SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

102 236 046 98 875 647 9 685 493 1 472 100 1 203 800 8 034 12%
21

GK BNP Paribas Bank Polska SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Biały listek CSR

20 830 812 22 479 304 1 730 945 53 565 30 841 3 011 2%
32

Euro Bank SA, Wrocław

10 706 400 10 692 360 1 112 706 172 861 138 206 2 745 12%
94

ESBANK Bank Spółdzielczy, Radomsko

615 560 587 402 56 362 6 252 5 122 219 9%
73

Dom Maklerski Banku BPS SA, Warszawa

1 670 000 1 485 000 24 134 5 100 4 162 59 17%
18

Deutsche Bank PBC SA, Warszawa Biały listek CSR

27 510 456 25 482 772 2 791 670 217 816 171 240 2 198 6%
81

Compensa TUnŻ SA Vienna Insurance Group, Warszawa

1 115 024 1 006 013 208 563 26 497 21 938 183 11%
68

Compensa TU SA Vienna Insurance Group, Warszawa

1 866 470 1 540 342 294 334 54 942 42 787 647 15%
75

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA, Warszawa Biały listek CSR

1 584 875 1 824 397 466 835 44 024 35 602 26 8%
91

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Skierniewice Biały listek CSR

693 577 560 422 55 896 7 998 6 040 212 11%
96

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Maz.

610 068 576 598 74 410 12 311 9 941 151 13%
95

Bank Spółdzielczy w Kielcach, Kielce

610 210 605 598 47 932 8 317 6 478 306 14%
79

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Brodnica Biały listek CSR

1 144 966 1 028 586 86 576 19 821 15 682 343 18%
88

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Kraków

907 955 911 588 71 719 7 391 5 591 490 8%
98

Bank Spółdzielczy Duszniki, Duszniki Biały listek CSR

572 792 512 782 47 108 8 301 6 496 124 14%
23

Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa Biały listek CSR

16 784 706 15 637 117 1 416 688 61 545 58 489 1 745 4%
12

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

48 683 442 b.d. 6 025 832 513 565 479 220 1 289 8%
84

BZ WBK-Aviva TUnŻ SA, Poznań

1 039 213 685 777 53 608 16 790 13 466 57 25%
97

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, Warszawa Zobacz objaśnienie dane wstępne

609 203 507 098 169 616 33 937 33 937 b.d. 20%
24

Aviva TUnŻ SA, Warszawa Zobacz objaśnienie dane wstępne

14 467 089 12 911 545 1 381 550 669 232 559 756 b.d. 41%
6

Aviva PTE SA, Warszawa

60 901 423 51 272 007 490 800 b.d. b.d. b.d. b.d.
28

Aviva Investors TFI SA, Warszawa Zobacz objaśnienie dane wstępne

11 701 980 9 769 279 23 801 9 733 7 801 b.d. 33%
66

Altus TFI S.A., Warszawa Zobacz objaśnienie kapitały własne i wynik finansowy - dane wstępne
Biały listek CSR

1 902 954 1 005 450 29 918 25 843 20 783 10 69%
20

Alior Bank SA, Warszawa

21 352 348 15 409 648 2 246 352 229 755 174 063 4 876 8%
46

Aegon TUnŻ SA, Warszawa

4 990 061 5 041 038 417 102 29 691 19 837 195 5%
30

Aegon PTE SA, Warszawa

11 601 437 9 692 060 586 611 26 392 20 121 78 3%
49

AXA Życie TU SA, Warszawa

3 574 715 2 822 025 722 334 -43 372 -46 825 263 -6%
86

AXA TFI SA, Warszawa

983 697 b.d. 3 689 -4 478 -5 127 23 -139%
22

AXA PTE SA, Warszawa

16 912 608 14 141 846 158 953 53 620 43 372 134 27%
Jako aktywa rozumiemy:
  • w przypadku banków, instytucji pożyczkowych oraz firm ubezpieczeniowych – aktywa ogółem
  • w przypadku TFI, PTE, domów maklerskich i innych firm zarządzających aktywami – aktywa w zarządzaniu
  • w przypadku firm leasingowych – należności leasingowe netto

Uwaga! Zmiana metodologii. Od 2010 r. firmy z branży finansowej szeregowane są wg aktywów, a nie kapitałów własnych.