Zestawienie firm ze złotym listkiem CSR

Nazwa Branża Pozycja na Liście 500

ABB Sp. z o.o., Warszawa Złoty listek CSR

przemysł elektrotechniczny 132

Bayer Sp. z o.o., Warszawa Złoty listek CSR

farmaceutyki i kosmetyki 182

Danone Sp. z o.o., Warszawa Złoty listek CSR

przemysł spożywczy 172

EdF Wybrzeże SA, Gdańsk Złoty listek CSR

energetyka i ciepłownictwo 334

GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznań Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Złoty listek CSR

farmaceutyki i kosmetyki 45

GK Grupy Lotos SA, Gdańsk Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Złoty listek CSR

surowce i paliwa 2

GK Grupy Żywiec SA, Żywiec Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Złoty listek CSR

przemysł spożywczy 68

GK ING Banku Śląskiego SA, Katowice Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
kapitał własny i wynik netto przyp. akcjonariuszom jedn. dominującej
z Ing Lease (Polska) Sp. z o.o. (poz. 53 w 2011 r.)
Złoty listek CSR

finanse 4

GK Kompania Piwowarska SA, Poznań Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
rok obrotowy: kwiecień - marzec
Złoty listek CSR

47

GK Orange Polska (Telekomunikacja Polska SA), Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Złoty listek CSR

telekomunikacja i IT 10

GK PGNiG SA, Warszawa Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
Złoty listek CSR

surowce i paliwa 5

Grupa Valeo, Skawina Zobacz objaśnienie grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane
zestawienie sumaryczne dla spółek wchodzących w skład grupy
Złoty listek CSR

motoryzacja 78

Mars Polska Sp. z o.o., Sochaczew Złoty listek CSR

przemysł spożywczy 169

Nestle Polska SA, Warszawa Złoty listek CSR

przemysł spożywczy 98

Schenker Sp. z o.o., Warszawa Złoty listek CSR

transport i logistyka 190
UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.