Porównaj pozycje firm na Liście 500 w latach 2000 - 2012


Wpisz nazwy firm do porównania:

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.