Slovnaft-Polska SA

122

Miejsce w 2011:
85

Branża

paliwowa

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

2 345 608 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 343 677 tys. zł

Zysk brutto

-3 073 tys. zł

Zysk netto

-2 533 tys. zł

Zatrudnienie

41 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.