GK TVN SA

165

Miejsce w 2011:
141

Branża

media

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 851 092 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 584 263 tys. zł

Zysk brutto

267 752 tys. zł

Zysk netto

470 239 tys. zł

Zatrudnienie

1 521 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.