International Paper - Kwidzyn Sp. z o. o.

117

Miejsce w 2011:
123

Siedziba

Kwidzyn

Przychody ogółem

2 639 598 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 436 834 tys. zł

Zysk brutto

612 158 tys. zł

Zysk netto

540 159 tys. zł

Zatrudnienie

1 296 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.