Grupa Can-Pack SA

44

Miejsce w 2011:
56

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

4 598 108 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 545 498 tys. zł

Zysk brutto

319 032 tys. zł

Zysk netto

268 963 tys. zł

Zatrudnienie

3 808 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.