Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

139

Miejsce w 2011:
128

Siedziba

Wałbrzych

Przychody ogółem

2 011 334 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 999 360 tys. zł

Zysk brutto

433 tys. zł

Zysk netto

-3 984 tys. zł

Zatrudnienie

1 661 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.