Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.

288

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

848 676 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

770 281 tys. zł

Zysk brutto

12 087 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

43 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.