GK Kopex SA

134

Miejsce w 2011:
133

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

2 072 804 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 022 229 tys. zł

Zysk brutto

78 951 tys. zł

Zysk netto

54 686 tys. zł

Zatrudnienie

5 811 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.