Strabag Sp. z o.o.

61

Miejsce w 2011:
40

Branża

budowlana

Siedziba

Pruszków

Przychody ogółem

3 893 162 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 713 970 tys. zł

Zysk brutto

-120 266 tys. zł

Zysk netto

-102 701 tys. zł

Zatrudnienie

3 624 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.