Philips Polska Sp. z o. o.

371

Miejsce w 2011:
242

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

595 397 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

566 728 tys. zł

Zysk brutto

22 801 tys. zł

Zysk netto

19 400 tys. zł

Zatrudnienie

308 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.