Ideon SA

257

Miejsce w 2011:
396

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

915 853 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

896 582 tys. zł

Zysk brutto

-9 463 tys. zł

Zysk netto

-9 214 tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

dane wstępne , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.