Electrolux Poland Sp. z o.o.

76

Miejsce w 2011:
84

Branża

AGD

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 366 945 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 347 366 tys. zł

Zysk brutto

28 573 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

4 134 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.