Grupa Magneti Marelli w Polsce

123

Miejsce w 2011:
103

Siedziba

Sosnowiec

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 340 300 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

2 733 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.