Grupa Valeo

78

Miejsce w 2011:
86

Siedziba

Skawina

Przychody ogółem

3 414 466 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 344 471 tys. zł

Zysk brutto

298 226 tys. zł

Zysk netto

236 937 tys. zł

Zatrudnienie

4 718 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zestawienie sumaryczne dla spółek wchodzących w skład grupy

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.