Fiat Auto Poland SA

11

Miejsce w 2011:
9

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Bielsko-Biała

Przychody ogółem

14 172 570 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

14 113 720 tys. zł

Zysk brutto

107 555 tys. zł

Zysk netto

106 770 tys. zł

Zatrudnienie

4 857 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.