Volvo Polska Sp. z o.o.

127

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

2 245 289 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 241 159 tys. zł

Zysk brutto

22 611 tys. zł

Zysk netto

17 148 tys. zł

Zatrudnienie

2 878 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.