Zakłady Azotowe Puławy SA

60

Miejsce w 2011:
70

Siedziba

Puławy

Przychody ogółem

3 814 725 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 759 716 tys. zł

Zysk brutto

511 084 tys. zł

Zysk netto

465 827 tys. zł

Zatrudnienie

3 284 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.