TRW Polska Sp. z o.o.

114

Miejsce w 2011:
98

Siedziba

Częstochowa

Przychody ogółem

2 607 644 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 468 591 tys. zł

Zysk brutto

128 665 tys. zł

Zysk netto

112 408 tys. zł

Zatrudnienie

4 473 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.