Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

107

Miejsce w 2011:
104

Siedziba

Ostrowiec Świętokrzyski

Przychody ogółem

2 694 407 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 607 407 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 335 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.