Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

115

Miejsce w 2011:
116

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 481 926 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 459 695 tys. zł

Zysk brutto

-1 602 tys. zł

Zysk netto

-3 474 tys. zł

Zatrudnienie

218 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.