Polska Żegluga Morska PP

151

Branża

transportowa

Siedziba

Szczecin

Przychody ogółem

1 908 867 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 812 961 tys. zł

Zysk brutto

-218 870 tys. zł

Zysk netto

-234 613 tys. zł

Zatrudnienie

3 694 osoby

dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.