Philip Morris International w Polsce

16

Miejsce w 2011:
20

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

9 505 821 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

2 886 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.