Imperial Tobacco Polska SA

33

Miejsce w 2011:
32

Siedziba

Tarnowo Podgórne

Przychody ogółem

5 841 525 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

5 823 672 tys. zł

Zysk brutto

112 786 tys. zł

Zysk netto

90 842 tys. zł

Zatrudnienie

881 osób

rok obrachunkowy: październik-wrzesień

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.