LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.

37

Miejsce w 2011:
52

Siedziba

Biskupice Podgórne

Przychody ogółem

4 951 671 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 899 762 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 446 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.