GK ABC Data SA

62

Miejsce w 2011:
78

Branża

informatyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 698 073 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 693 072 tys. zł

Zysk brutto

44 173 tys. zł

Zysk netto

31 074 tys. zł

Zatrudnienie

414 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.