Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

30

Miejsce w 2011:
48

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

6 298 773 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

6 213 369 tys. zł

Zysk brutto

149 111 tys. zł

Zysk netto

114 373 tys. zł

Zatrudnienie

1 690 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.