Sanitec Koło Sp. z o.o.

422

Miejsce w 2011:
426

Siedziba

Koło

Przychody ogółem

501 431 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

472 074 tys. zł

Zysk brutto

30 982 tys. zł

Zysk netto

30 982 tys. zł

Zatrudnienie

1 344 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.