GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

45

Miejsce w 2011:
42

Branża

farmaceutyczna

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

4 639 164 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 498 490 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 502 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.