BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

73

Miejsce w 2011:
66

Branża

AGD

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 557 144 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 411 796 tys. zł

Zysk brutto

237 483 tys. zł

Zysk netto

205 002 tys. zł

Zatrudnienie

1 824 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.