Selgros Sp. z o.o.

74

Miejsce w 2011:
73

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 375 174 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

3 984 osoby

przeciętne zatrudnienie

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.