PKP Cargo SA

43

Miejsce w 2011:
39

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

4 801 838 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 607 445 tys. zł

Zysk brutto

292 705 tys. zł

Zysk netto

216 736 tys. zł

Zatrudnienie

23 670 osób

zgodnie z PSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.