Grupa Anwil SA

75

Miejsce w 2011:
79

Siedziba

Włocławek

Przychody ogółem

3 458 718 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 358 096 tys. zł

Zysk brutto

-280 174 tys. zł

Zysk netto

-235 280 tys. zł

Zatrudnienie

3 148 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.