Węglokoks SA

103

Miejsce w 2011:
117

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

2 746 161 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 696 819 tys. zł

Zysk brutto

98 443 tys. zł

Zysk netto

80 402 tys. zł

Zatrudnienie

132 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.