Agrolok Sp. z o.o.

209

Siedziba

Golub-Dobrzyń

Przychody ogółem

1 185 384 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 179 925 tys. zł

Zysk brutto

24 665 tys. zł

Zysk netto

20 267 tys. zł

Zatrudnienie

278 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.