Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

72

Miejsce w 2011:
87

Branża

gry losowe

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 538 906 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 431 202 tys. zł

Zysk brutto

377 763 tys. zł

Zysk netto

303 327 tys. zł

Zatrudnienie

897 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.