Stora Enso Poland SA

251

Miejsce w 2011:
250

Siedziba

Ostrołęka

Przychody ogółem

974 315 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

957 044 tys. zł

Zysk brutto

63 054 tys. zł

Zysk netto

51 131 tys. zł

Zatrudnienie

1 704 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.