GK Grupy Lotos SA

2

Miejsce w 2011:
2

Branża

paliwowa

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

33 539 283 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

33 111 000 tys. zł

Zysk brutto

361 202 tys. zł

Zysk netto

922 970 tys. zł

Zatrudnienie

5 015 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.