Kolporter Sp. z o.o. S.K.A.

54

Miejsce w 2011:
64

Branża

kolportaż

Siedziba

Kielce

Przychody ogółem

4 161 517 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 143 974 tys. zł

Zysk brutto

23 517 tys. zł

Zysk netto

24 284 tys. zł

Zatrudnienie

1 119 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.