PKP Polskie Linie Kolejowe SA

52

Miejsce w 2011:
57

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

4 766 951 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 251 009 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.