Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o.

250

Miejsce w 2011:
262

Siedziba

Rybnik

Przychody ogółem

980 217 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

977 887 tys. zł

Zysk brutto

72 286 tys. zł

Zysk netto

61 488 tys. zł

Zatrudnienie

1 093 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.